His Excellency 
Governor of Odisha Shri Satya Pal Malik (In-charge)

Honorable Governor, Odisha Shri Satya Pal Malik

                                                                                          Details of new Governor is  awaited...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.